Compare Listings

POWER OF ATTORNEY (POA) – FULLMAKT

Maria Mentzoni Eng 

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder hva vi kan gjøre for de dersom de selv ikke har mulighet til å komme til Spania i forbindelse med en kjøps-/salgsprosess. Vår advokat Hugo Colas  vil gjennom en fullmakt (POA)  bl.a. kunne overta boligen, kjøpe/selge bolig, søke om NIE nr (spansk identifikasjonsnummer), opprettelse av bankkonto med direkte trekk av vann- og strøm etc.

Fullmakt / Power of Attorney (POA)

Vår advokat utarbeider en fullmakt som dekker de tjenester dere trenger hjelp til. Dette dokumentet tas med til Notarius Publicus (Tingretten) i området dere sokner til (personlig fremmøte).  Les mer på linken under hva som kreves hos tingretten.

Notarius publicus / tingretten

Notarius publicus gir en offentlig bekreftelse på ulike typer dokumenter. Det er vanligvis dokumenter som skal brukes i utlandet som trenger en notarialbekreftelse.
I Norge er det tingrettene som er notarius publicus. Lensmenn kan også gi enkelte notarialbekreftelser, som å bekrefte en underskrift eller at en person lever.

 

 

NB! Alle dokumentene; fullmakten, passkopi og firmaattest* (på engelsk – dersom man kjøper via firma) skal sammenføyes til ett dokument hos tingretten før dette fremvises for statsforvalteren for apostillestempel. Deretter sendes dokumentene med kurérpost, eller rekommandert post til Advokat Hugo Colas  

* Firmaattest på engelsk kan bestilles direkte gjennom Brønnøysundregistrene.

 

Related posts

NIE NUMMER

Maria Mentzoni Eng NIE-nummeret er et identifikasjonsnummer for utlendinger og nødvendig...

Continue reading

Notarens rolle ved kjøp og salg av bolig i Spania

Notarens rolle ved kjøp og salg av bolig i Spania, overskjøting av eiendom I våre boligartikler...

Continue reading