Compare Listings

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Sakset fra Spania.no  Avgiftene varierer også mellom Spanias autonome regioner. Den største avgiften er for nye boliger moms på 10% og ITP-avgiften på brukte boliger. ITP ligger på 7-10% avhengig av region. Man betaler kun en av de to, altså ITP eller IVA. I tillegg kommer avgifter til eiendomsregister, notar m.m.. Finansieres boligen øker det notar-kostnadene i tillegg kommer […]

NIE NUMMER

Maria Mentzoni Eng NIE-nummeret er et identifikasjonsnummer for utlendinger og nødvendig dersom man  ønsker å kjøpe eller selge bolig, betale skatter og avgifter, åpne bankkonto, starte bedrift, kjøpe bil, for å tegne kontrakter med firma som leverer elektrisitet, vann og gass etc. Man kan søke om NIE nr, enten gjennom den spanske ambassaden i Oslo, […]

POWER OF ATTORNEY (POA) – FULLMAKT

Maria Mentzoni Eng  Vi får ofte spørsmål fra våre kunder hva vi kan gjøre for de dersom de selv ikke har mulighet til å komme til Spania i forbindelse med en kjøps-/salgsprosess. Vår advokat Hugo Colas  vil gjennom en fullmakt (POA)  bl.a. kunne overta boligen, kjøpe/selge bolig, søke om NIE nr (spansk identifikasjonsnummer), opprettelse av […]

Eiendomsskatt for ikke-residente

  Resident eller ikke-resident?  Maria Mentzoni Eng C.E.O. Easy Living Costa Blanca 24. januar 2022 Forskjellen ligger ikke i om du bor her mesteparten av året, men om du er skatteresident i Spania. Om du betaler eiendomsskatt relatert til din spanske eiendom til SUMA er ikke avgjørende, heller ikke om du får utbetalt din norske […]

Notarens rolle ved kjøp og salg av bolig i Spania

Notarens rolle ved kjøp og salg av bolig i Spania

Notarens rolle ved kjøp og salg av bolig i Spania, overskjøting av eiendom I våre boligartikler har vi tidligere belyst temaer som kjøp, salg, megler og prosessen rundt valg og sikring. Denne gangen ser vi på vi hva som skjer etter at avtalen er inngått og transaksjonen skal registreres og offentliggjøres. Kjøp og salg av […]