Compare Listings

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Sakset fra Spania.no 

Avgiftene varierer også mellom Spanias autonome regioner. Den største avgiften er for nye boliger moms på 10% og ITP-avgiften på brukte boliger. ITP ligger på 7-10% avhengig av region. Man betaler kun en av de to, altså ITP eller IVA. I tillegg kommer avgifter til eiendomsregister, notar m.m.. Finansieres boligen øker det notar-kostnadene i tillegg kommer det kostnader til takst blant annet.

Hvor mange avgifter som kommer på toppen av prisen på boligen er betydelig høyere i Spania enn i Norge. Regn med at det tilkommer minst 10% på toppen av prisen på boligen.

AVGIFTER PÅ KJØP AV BOLIG I SPANIA PR. FEBRUAR 2024:

7-10% dokumentavgift / ITP (Impuesto sobre las Transminsiones Patrimoniales) er på 7% i Andalucia og 10% i Valencia regionen. Betales kun på bruktboliger.

1.2 – 1.5% IAJD (Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados) 1.5% i Valencia Regionen og 1.2% i Andalucia. IAJD er en slags “dokumentavgift på juridiske papirer”. Kjøper betaler dette på boligens skjøteverdi.

Finansieres boligen skal det også betales for det separate dokumentet man signerer sammen med banken hos notaren. Merk at IAJD på låne-papirene nå betales av banken ikke av kjøper som en konsekvens av en dom i høyesterett fra 2018. Dette da det er banken som krever at lånet bekreftes hos notaren og med det er de de som må ta kostnaden.

Byggeaktiviteten i Orihuela har vært blant de høyeste i regionen. Men både utbyggere og meglere, som ser stor etterspørsel, har vært bekymret for de lange forsinkelsene man har sett i godkjenningen av nye prosjekter.
MOMS, spansk IVA betales kun ved kjøp av helt nye boliger. Brukte boliger rammes av ITP som i Valencia-regionen er like høy som moms på nye boliger, altså 10%.

10% Moms (IVA) gjelder kun ved nybygg.

850-1000 Euro notar-kostnader: Notarens honorar for arbeidet med det nye skjøtet varierer normalt mellom 850 – 1000 Euro. Beløpet er knyttet til prisen på boligen som skjøtes over. Vanlig praksis er at det er kjøper som betaler dette. Notarens honorar er regulert via offentlige satser. Notaren henter også ut en “nota simple” fra eiendomsregisteret for å sjekke boligens rettmessige eier / mulig pant etc dagen det skal skjøtes over, mer om dette i neste avsnitt.

400-650 Euro Eiendomsregister, Registrering/oppdatering i eiendomsregister? (Registro de la Propiedad): 400-650 Euro. Registeret er den offentlige instansen som holder orden på hvem som eier en bolig og eventuelt pant på eiendommen.

Slikt sertifiseres via en “Nota Simple” som alle bør sjekke før og etter at man kjøper eiendom i Spania. Dette tilsvarer “utskrift fra grunnboken” i eiendomsregisteret. Er du usikker på hvilket register din eiendom hører til kan du søke på adressen via web-siden til “lauget” for eiendomsregistre i Spania: https://geoportal.registradores.org/

Eiendomsmegler vil normalt hente frem en nota simple før man går til notaren. Banker krever også dette om boligen skal finansieres.

+/- 300 Euro Administrasjon (Gestoria) Dette er kostnader knyttet til å sende papirer til eiendomsregisteret, papirer til banken etc. Notaren har ofte eget gestoria, enkelte eiendomsmeglere har en slik avdeling (oppgjørs-assistent). Man kan også bruke en ekstern tredjepart eller gjøre dette selv, noe som normalt ikke er å anbefale.

BYRÅKRATI: Formalisering av kjøpet har en del kostnader knyttet til notar og eiendomsregister.

EKSTRA KOSTNADER OM BOLIGEN FINANSIERES I SPANSK BANK

200-500 Euro takst, dersom kjøper skal finansiere kjøpet vil banken kreve en takst på forhånd. Takst er gyldig i seks måneder og samme takst kan brukes for å få tilbud på lån til bolig fra flere banker. Skal boligkjøpet ikke finansieres trenger man ikke takst.

Åpnings-gebyr for boliglån – Om boligen finansieres med lån i Spansk bank betaler man et gebyr til banken i forbindelse med etableringen. Beløpet er en forhandlingssak men ligger normalt mellom 0.5% til 1%. Dette er for å dekke bankens kostnader m.m. Beløpet kan ha økt noe de siste årene som følge av at bankene siden 2018 også må betale IAJD avgiften som nevnt tidligere i denne artikkelen

Related posts

Kostnader ved kjøp av hus i Spania og er nytt eller brukt mest lønnsomt?

SKRIBENTEN: Eiendomsmegler Mona Nielsen for Spania.no Hva som kommer i tillegg til...

Continue reading

NIE NUMMER

Maria Mentzoni Eng NIE-nummeret er et identifikasjonsnummer for utlendinger og nødvendig...

Continue reading

POWER OF ATTORNEY (POA) – FULLMAKT

Maria Mentzoni Eng  Vi får ofte spørsmål fra våre kunder hva vi kan gjøre for de...

Continue reading