Compare Listings

POWER OF ATTORNEY (POA) – FULLMAKT

Maria Mentzoni Eng 

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder hva vi kan gjøre for de dersom de selv ikke har mulighet til å komme til Spania i forbindelse med en kjøps-/salgsprosess. Vår advokat Hugo Colas  vil gjennom en fullmakt (POA)  bl.a. kunne overta boligen, kjøpe/selge bolig, søke om NIE nr (spansk identifikasjonsnummer), opprettelse av bankkonto med direkte trekk av vann- og strøm etc.

Fullmakt / Power of Attorney (POA)

Vår advokat utarbeider en fullmakt som dekker de tjenester dere trenger hjelp til. Dette dokumentet tas med til Notarius Publicus (Tingretten) i området dere sokner til (personlig fremmøte).  Les mer på linken under hva som kreves hos tingretten.

Notarius publicus / tingretten

Notarius publicus gir en offentlig bekreftelse på ulike typer dokumenter. Det er vanligvis dokumenter som skal brukes i utlandet som trenger en notarialbekreftelse.
I Norge er det tingrettene som er notarius publicus. Lensmenn kan også gi enkelte notarialbekreftelser, som å bekrefte en underskrift eller at en person lever.

 

 

NB! Alle dokumentene; fullmakten og passkopi(ene)  skal sammenføyes til ett dokument hos tingretten før dette fremvises for statsforvalteren for apostillestempel.

Firmaattest og vedtekter (oversatt til engelsk) skal også sammenføyes i samme dokument som over (kun dersom man kjøper på firma)*

Deretter sendes dokumentene med kurérpost, eller rekommandert post til Advokat Hugo Colas  

* Firmaattest på engelsk kan bestilles direkte gjennom Brønnøysundregistrene. NB! Firmavedtektene skal også sammenføyes med en apostille.