Compare Listings

NIE NUMMER

Maria Mentzoni Eng

NIE-nummeret er et identifikasjonsnummer for utlendinger og nødvendig dersom man  ønsker å kjøpe eller selge bolig, betale skatter og avgifter, åpne bankkonto, starte bedrift, kjøpe bil, for å tegne kontrakter med firma som leverer elektrisitet, vann og gass etc.

Man kan søke om NIE nr, enten gjennom den spanske ambassaden i Oslo, via personlig oppmøte på en lokal politistasjon i Spania.

Den spanske ambassade i Oslo

Ambassaden ligger i Halvdan Svartesgate 13 i Oslo. Ta kontakt med ambassaden for å avtale tid for personlig fremmøte på telefon (+47) 22 92 66 90.

Husk og ta med 2 stk passfoto i farger, originalpass, kopier av passet (ambassaden tar ikke kopier), samt “grunn” til at man trenger NIE nr f.eks. kjøpekontrakt om man har dette.

Den spanske versjonen av skjemaet EX 15 skal innleveres (norsk eksempel/forklaring under), samt skjemaet Tasa Modelo 790

Ikke signér skjemaet før dere er på ambassaden. Er det noe som er uklart – la det stå åpent og spør om hjelp på ambassaden.

OBS! Navn på far og mor skal fylles ut uavhengig av om de er i live, eller ikke.